Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι μετά από ενέργειες του προεδρείου του συλλόγου μας θα δοθεί πριν από τις εορταστικές άδειες φύλο πορείας 3,5 ημερών.