Συγκρότηση Δ.Σ.

 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                           ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  (Υπηρετεί στην Σ.Ι.)

  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄:               ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΡΑΜΠΑΡΠΑΣ (Υπηρετεί στην ΥΠΕΠΑ)

  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄:               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΛΤΣΙΩΤΗΣ (Υπηρετεί στο 251 ΓΝΑ)

  ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:                 ΕΥΣΤΑΤΙΟΣ ΒΑΛΗΣ    (Υπηρετεί στην Σ.Ι.)

  ΑΝ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ (Υπηρετεί στο Κ.Ε.Α.)

  ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:                  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ  (Υπηρετεί στο Κ.Ε.Α.)

  ΤΑΜΙΑΣ:                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑΣ (Υπηρετεί στο 201 Κ.Ε.Φ.Α.)

  ΓΡΑΜΜ. ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ:             ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  (Υπηρετεί στο Κ.Ε.Α.)      

  ΕΦΟΡΟΣ  ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ:       ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Υπηρετεί στην 128 Σ.Ε.Τ.Η.)

  ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:        ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ (Υπηρετεί στο Κ.Ε.Α.)

  ΑΝ. ΤΑΜΙΑΣ:                          ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ (Υπηρετεί στο ΓΕΑ/Β5)       

   

            Ελεγκτική Επιτροπή

         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ (Υπηρετεί στο Κ.Ε.Α.)

         ΒΑΙΑ ΚΟΥΡΚΟΥΝΗ   (Υπηρετεί στην Σ.Ι.)

         ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΑΣΣΑΣ (Υπηρετεί στο 251 ΓΝΑ).