ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

«Α. ΜΩΡΑΪΤΙΝΗΣ»

Σωκράτoυς  51 - 10552 Αθήνα

Τηλέφωνο - fax:  210 5233548

ΑΦΜ: 997081586

E-mail: www.petpa.gr